HAKKIMIZDA

Puzzle Psikoloji Sakarya Danışmanlık Merkezi; Alanında yetkin psikologlar tarafından faaliyete geçirilmiştir. Kadromuz genç, dinamik, kendini sürekli geliştirme odaklı ve psikoloji bilim dünyasındaki yenilikleri takip etme mottosuyla hareket etmektedir.


GETAP® İle Nöronlar Arası İletişim İnanılmaz Artar. Nöronlar Arası İletişimin Artması İle Birlikte Sinapslar Yani Bağlantı Noktaları Güçlenir Ve Yepyeni Bağlantılar Oluşur. Bu Süreç Beynimizin Zihin Fonksiyonlarının Üstün Bir Performans İle Çalışmasını Sağlar. Sonuç Olarak Beynimiz Çok Daha Verimli Bir Hale Gelir Ve Başarı Performansı Yükselir.

 

GETAP®, beynimizin zihin fonksiyonları olan ve zekâyı oluşturan Dikkat, Konsantrasyon, Hafıza, Mantık-Muhakeme ve İşlem Hızını geliştirmek, güçlendirmek ve korumak için GETAP® ARGE çalışanları tarafından bilimsel yöntemlerle hazırlanmış bir gelişim ve takip programıdır. Türkiye’de ve Dünya’da bir ilk olan GETAP®’ın içeriğinde zekânın tüm alt bileşen ve becerileri için özel olarak tasarlanmış binlerce zihin egzersizi bulunmaktadır. Etkinliği ve güvenirliliği çeşitli testlerle kanıtlanan GETAP®, birçok kurum ve kuruluş tarafından da desteklenmektedir. GETAP®, Nörobilim merkezli çalışmalar yapmak amacıyla 2009 yılında Kocaeli’de kurulmuştur.

GETAP®, McGrew’in 1997 yılında Cattell-Horn’un Gf-Gc modeli ve Carroll’un üç katmanlı zekâ modelini bütünleştirerek oluşturduğu Cattell-Horn-Carroll (CHC) Bilişsel Beceriler Modeli’ne göre geliştirilmiştir. CHC Modelinde zekâ, 10 alt bileşen ve bu bileşenlere ait 70 beceriden oluşmaktadır. Bu bileşen ve beceriler şunlardır:

• ZEK (IQ)

Akıcı Zekâ (Gf)
Sıralı Akıl Yürütme, Niceliksel Akıl Yürütme, Tümevarım
Kristalize Zekâ (Gc)
Dil Gelişimi, Sözcük Dağarcığı, Dinleme Yeteneği, Genel Sözel Bilgi, Genel Kültür
Niceliksel Akıl Yürütme (Gq)
Matematiksel Bilgi, Matematiksel Başarım
Kısa Süreli Bellek (Gsm)
Anlık Bellek Boyutu, Çalışma Belleği
Uzun Süreli Depolama ve Geri Çağırma (Glr)
Çağrışımsal Bellek, Anlamlı Bellek, Serbest Hatırlama, Düşünsel Akıcılık, İlişkisel Akı-cılık, Anlatım Akıcılığı, Adlandırma Ustalığı, Kelime Akıcılığı, Biçimsel Akıcılık
Görsel İşlemleme (Gv)
Görsel Bellek, Uzamsal İlişkiler, Kapama Hızı, Görselleştirme, Kapama Esnekliği, Uzamsal Tarama, Sıralı Algısal Tümleme
İşitsel İşlemleme (Ga)
Fonetik Kodlama – Analiz, Fonetik Kodlama – Sentez, Konuşma Sesi Ayrımsama, İşit-sel Uyaranlardaki Bozulmalara Direnç, Ses Örüntüleri Belleği, Genel Ses Ayrımsama
İşlem Hızı (Gs)
Algısal Hız, Test Alma Düzeyi, Rakam Ustalığı
Karar/Tepki Süresi/Hız (Gt)
Basit Tepki Süresi, Zihinsel Karşılaştırma Hızı
Okuma ve Yazma Becerisi (Grw)

Sonuç olarak zekânın tüm alt bileşen ve becerileri için gelişim kaynağı beynimizin zihin fonksiyonlarıdır. Ayrıca GETAP®, sadece zekâyı değil, kağıt ve kalem kullanarak bireyin psiko-motor becerilerini de geliştirmektedir. Bu beceriler şunlardır:
• Çalışma Hızı
• El – Göz Koordinasyonu
• Kalem Kullanma Becerisi
Puzzle Psikoloji Diyor ki !

 

 

Çocukların kolayca uykuya dalması için en önemli şey, rutinlerdir.

 

 

Burak Uysal

Psikolog

T.C. Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirmiştir. Lisans eğitimi sırasında, gönüllü stajlarını COGİTO Anaokulu ve Çocuk Eğitim Derneği’nde gerçekleştirmiş, zorunlu stajını ise Suryapı şirketinde insan kaynakları alanında tamamlamıştır.

Mert Pırıldar

Psikolog

T.C. Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünü onur derecesi ile bitirmiştir. Zorunlu stajını Haydarpaşa Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamlamıştır. Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir.

HİZMETLERİMİZ

Bireysel Psikolojik Danışmanlık

 

         Kişilerin kendilerini, diğer insanları, ilişki kalıplarını anlamaları ve psikolojik olarak  iyi hissetmeleri için yaşamsal baş etme stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur. Endişe, korku, depresyon, takıntılar, kişilik problemleri, fobiler, bedensel imajla ilgili sorunlar başlıca bireysel danışmanlık konularıdır. Kişinin ilerlemesi, problemleri çözmesi ve yaşam standartını yükseltmesi hedeflenir.

 

Aile Danışmanlığı

       

        Toplumumuzun en önemli yapı taşı olan ''aile'' içerisinde yaşanan çatışmalar, uyum ve iletişim problemleri, aile sisteminin aksamasına neden olan çeşitli problemleri hedef alan danışmanlık modelidir. Aile Danışmanlığı her türlü konuda size bilimin ışığında profesyonel olarak destek olmayı ve  problemlerinize çözüm getirmeyi amaçlamaktadır.

 

İşaret Dili ile Psikolojik Danışmanlık

       

        İşaret dili ile psikolojik danışmanlık hizmeti Türkiye'de yeni bir alan olamakla birlikte kurumumuz bünyesinde işitme engelli / sağır çocuk ve bireylere bu hizmeti sunmaktayız.  İşitme engellilerin ihtiyaçlarını ele alma, işitme engelli çocukları, okula, ailelerine ve topluma başarılı bir şekilde adapte olmalarına destek olma v.b. konularda  sağır kültürüyle yetişmiş ve bu kültüre hakim olan Psikolog Burak UYSAL tarafından Türk İşaret Dili ile bu hizmetler sağlanmaktadır.

Öğrenci Koçluğu

 

        Öğrencilerin motivasyonunu arttırmak, onlara hedefledikleri başarıya ulaşmasında planlı ve programlı bir zaman yönetimi kazandırmak amaçlanmaktadır. Lise, üniversite, meslek seçiminde öğrencilerin yeteneklerinin belirlenmesi, öne çıkan yetenekli oldukları alanların tespitinden sonra doğru şekilde yönlendirilmesi onların gelecek yaşamları açısından büyük önem arzetmektedir.

 

Evlilik ve Çift Danışmanlığı

Açıklama

 

          Evli olan ya da olmayan çiftlerin karşılaştıkları problemleri ele alıp çözüme kavuşturmayı hedef alan bir danışmanlık modelidir. Çiftler arasıdanki iletişim problemleri, yaşanan çatışmalar, güven sorunları, uyum problemleri gibi konularda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

 

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

     

        Çocuk danışmanlığı ise davranışlarında veya duygularında psikolojik güçlükler yaşayan çocuklara yardımcı olmak için uygulanan teknik ve metodlardır. Çocuk danışmanlığında en sık rastlanan sorunlar; dikkat eksikliği ve hiperaktivite, öfke kontrolü, takıntılar, fobiler, korkular, uyum ve davranış bozukluklarıdır.

        Ergenliğin zorlu yaşamsal geçiş dönemlerinde, travma, anksiyete / kaygı, depresyon, bağımlılık, yeme bozuklukları, kendine zarar verme, kişilik problemleri vb. durumlarda ergenlere profesyonel anlamda destek olan danışmanlık türüdür. Ergenlerin okul hayatında yaşadığı problemler, akranlarıyla olan iletişim bozuklukları, akademik hayatında yaşadığı güçlükler vb. problemlere de çözüm getirmeyi hedefler.

     

Kurumsal Danışmanlık

   

         Kurumsal psikolojik danışmanlık hizmeti sunan uzman psikolog kadromuz, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen objektif ölçme ve değerlendirme araçları sayesinde kurumların personel seçme sürecinin başarıyla yürütülmesini, verimlilik, iş, performans, yönetim vb. konularda psikoloji disiplini ışığında kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun çözümleri sunmayı hedefliyoruz. 

         Puzzle Psikoloji olarak, iş ve sosyal yaşamınızı göz önünde bulundurup iş yerindeki veriminizi arttırmanıza destek olmak için buradayız.

 

Psikolojik Testler

 • GELİŞİM TESTLERİ
  •  
 • ZEKA TESTLERİ
 • OKUL OLGUNLUĞU TESTLERİ
  •  
 • KİŞİLİK TESTLERİ
  •  
 • İNSAN KAYNAKLARI VE İŞE ALIM TESTLERİ

BLOG